hornpoort.png

Dunavie. Een woningcorporatie met de wortels in Katwijk, die zo'n 8.000 woningen, garages en bedrijfsruimten beheert. Wij bezitten 32% van alle woningen in de gemeente Katwijk.

Dunavie biedt een passend thuis aan mensen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien. Door te voorzien in goede woningen geven  wij een prettige thuisbasis aan onze huurders. En daarmee ruimte voor (zelf)ontwikkeling. Daar zetten wij ons graag voor in. Wij zijn nauw betrokken bij onze huurders en de lokale samenleving. Samen met hen  werken we aan goed en betaalbaar wonen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor nu en later.

Meer info over Dunavie? Kijk hier op onze algemene website.