Wat is een zonnepaneel?

Een zonnepaneel is een paneel dat bestaat uit kleine zonnecellen. Deze zonnecellen worden in de meeste gevallen gemaakt van silicium. Silicium wordt gewonnen uit zand en kan op een manier worden bewerkt dat er een positief en negatief geladen deel ontstaat als er licht op valt. Hierdoor ontstaat elektriciteit. Via kabels en leidingen wordt de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit via een omvormer omgezet in elektriciteit die direct in de woning gebruikt kan worden. Als er geen, of niet voldoende vraag, is (van apparaten) wordt de teveel opgewekte elektriciteit teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Zo leveren de zonnepanelen extra rendement op!

Is mijn woning geschikt voor zonnepanelen?

Dunavie heeft voor uw woning uitgezocht of deze geschikt is voor zonnepanelen. Het kan zijn dat uw woning op dit moment nog niet in aanmerking komt omdat wij per complex de plaatsing van zonnepanelen aan het uitrollen zijn. Door uw postcode en huisnummer hier (de pagina opent in een nieuw tabblad) in te voeren kunt u zien of u in aanmerking komt voor zonnepanelen en andere energiebesparende producten.

Op welke daken kunnen zonnepanelen geplaatst worden?

De zonnepanelen die Dunavie aanbied kunnen zowel op een schuindak als op een platdak geplaatst worden. Ook binnen een appartementencomplex kunnen de zonnepanelen op het dak geplaatst worden. Het maakt daarbij niet uit op welke verdieping uw woont.

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

De zonnepanelen hebben een levensduur van minimaal 25 jaar. Onze leverancier Energiewacht Groep geeft een uitgebreide en lange garantie op de zonnepanelen.

Kan de stroom die de zonnepanelen opwekken direct gebruikt worden?

De stroom die de zonnepanelen opwekken is gelijkstroom. Deze kan nog niet direct gebruikt worden. Een omvormer kan deze stroom omzetten naar wisselstroom, die bruikbare stroom voor uw woning is. Een omvormer wordt standaard met de zonnepanelen geplaatst, u betaald hier niet los of extra voor. (hieronder kunt u zien hoe een omvormer eruit ziet)

 omvormer_zonnepanelen.png

Wattpiek (Wp), wat betekent dat eigenlijk?

Wattpiek geeft aan wat het vermogen is van de zonnepanelen onder gunstige en vaste omstandigheden in een laboratoriumsituatie; de zogenaamde standaard test condities. Dit zijn:

1. Sterkte van de invallende zonnestralen

2. Richting van de invallende zonnestralen

3. Zonnespectrum 

4. Temperatuur van de zonnecel

De Wattpiek is dus een specifieke eigenschap van de zonnepanelen, onafhankelijk waar op de wereld deze wordt getest. De Wattpiek is nuttig om de prestatie of efficiëntie van een zonnecel of zonnepaneel te testen.

Wat is salderen?

Salderen is de regeling dat de stroom die opgewekt wordt door de zonnepanelen en teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet, wordt verrekend met uit het net geïmporteerde stroom. De stroom die u zelf opwekt wordt overigens eerst binnenshuis geconsumeerd. Er is pas sprake van teruglevering (en dus van saldering) wanneer u meer elektriciteit produceert dan dat u op hetzelfde moment gebruikt.

Levert een zonnepaneel alleen stroom wanneer de zon schijnt?

Ook wanneer het bewolkt is wekken zonnepanelen stroom op. Dit doen zij zolang er zonlicht is. Daarom zijn zonnepanelen in Nederland zeker interessant. Wist u bijvoorbeeld dat zonnepanelen in het zonnige Spanje maar anderhalf keer zoveel energie opleveren dan in ons bewolkte Nederland?  In de nacht wekken zonnepanelen geen stroom op.

Zijn zonnepanelen bestand tegen storm?

Onze zonnepanelen worden zodanig geïnstalleerd dat deze bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat de kans op bijvoorbeeld blikseminslag niet toeneemt na de installatie van zonnepanelen.

Is er een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een woning is een vergunning niet nodig. Uitzonderingen zijn monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. 

Moet er veel aan het dak aangepast worden voor het installeren van de zonnepanelen?

Er zullen kleine aanpassingen plaatsvinden aan uw schuine of platte dak om de zonnepanelen te installeren. Er zal bijvoorbeeld een kleine opening in het dak moeten worden gemaakt om de stroomkabel door te laten gaan. Dit is geen grote ingreep. Mocht het zo zijn dat uw situatie afwijkt van de standaardsituatie gaan wij natuurlijk in overleg met u.

Wanneer ik geen stroom heb, zorgen mijn zonnepanelen dan wel voor stroom?

Wanneer u thuis geen stroom heeft (bijvoorbeeld door het uitvallen van stroom) zorgen de zonnepanelen niet voor stroom op het net. Als de stroom uitvalt zal de omvormer zichzelf namelijk om veiligheidsredenen uitschakelen. 

Hoe lang duurt de installatie van de zonnepanelen op mijn dak?

Wanneer u ervoor gekozen heeft om zonnepanelen bij Energiewacht Groep aan te schaffen zullen wij er zorg voor dragen dat de zonnepanelen en het verdere systeem (omvormer, groep in meterkast, etc.) binnen een dag geïnstalleerd zijn.

Hoe zwaar zijn de zonnepanelen?

Een zonnepaneel weegt zo tussen de 15 en 25 kilo, afhankelijk van de grootte van het paneel.